Wyniki trzecia tura

Wyniki trzecia tura:

Kod: Suma punktów:
WLBHPL01/03ED/2019 97.3
WLBHPL02/03ED/2019 94
WLBHPL11/03ED/2019 90.3
WLBHPL09/03ED/2019 90
WLBHPL17/03ED/2019 89
WLBHPL04/03ED/2019 88,7
WLBHPL10/03ED/2019 88.3
WLBHPL06/03ED/2019 87.3
WLBHPL07/03ED/2019 85
WLBHPL15/03ED/2019 83.7
WLBHPL12/03ED/2019 82.3
WLBHPL16/03ED/2019 81
WLBHPL03/03ED/2019 80.7
WLBHPL08/03ED/2019 80.3
WLBHPL14/03ED/2019 79.3
WLBHPL13/03ED/2019 78.6
WLBHPL05/03ED/2019 ODRZUCONO  Z POWODU BRAKÓW FORMALNYCH
Administrator

Komentowanie wyłączone.