Wdrażamy model WLBH w F.H.U. Grafix M. Tarkowski

Wdrażamy model WLBH w F.H.U. Grafix M. Tarkowski

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w F.H.U. Grafix M. Tarkowski, ul. Grodzka 8, 37-500 Jarosław, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Administrator

Komentowanie wyłączone.