Wdrażamy model WLBH w „Bracia Mamczak” S. C. (WILD-WOOD)

Wdrażamy model WLBH w „Bracia Mamczak” S. C. (WILD-WOOD)

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w „Bracia Mamczak” S. C. (WILD-WOOD), ul. Ruchu Oporu 2, 63-600 Kępno, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Administrator

Komentowanie wyłączone.