Podwyżka i awans na urlopie macierzyńskim oraz elastyczny czas pracy – wybrane dobre praktyki na rzecz różnorodności i równości płci. Pierwszy raport klubu male champions of change

Podwyżka i awans na urlopie macierzyńskim oraz elastyczny czas pracy – wybrane dobre praktyki na rzecz różnorodności i równości płci. Pierwszy raport klubu male champions of change

Mało elastyczny czas pracy, luka płacowa i nieuwzględnianie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w ścieżkach karier to problemy, które wpływają na brak równości płci na najwyższych stanowiskach. O zmiany w tym obszarze, nie tylko w swoich firmach, z powodzeniem walczą członkowie Klubu Male Champions of Change. Dzięki rozwijaniu kultury różnorodności w firmach i wspieraniu kobiet można uzyskać wymierne korzyści – wynika z raportu „Klub Male Champions of Change – podsumowanie działań w 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich”.

Więcej na: https://sukcespisanyszminka.pl/dobre-praktyki-na-rzecz-roznorodnosci-i-rownosci-plci/?fbclid=IwAR1UdjT3IU2utVF_3rjChIgxhHF5UL3PMZpP8nH2y-8kiF-UcoIOWBBrROM

Administrator

Comments are closed.