Ankieta „Struktura organizacyjna i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”

Ankieta „Struktura organizacyjna i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w przeprowadzeniu diagnozy w małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 osób (na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu).

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat: „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej  firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”

Wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut. Równocześnie bardzo prosimy, aby dane, które będziecie Państwo wpisywać w ankietę obrazowały sytuację w Państwa firmie w miesiącu październik 2019.

Link do ankiety: https://struktzatrmsp.webankieta.pl/

*w przypadku gdy Państwa firma nie zatrudnia 10 – 49 pracowników, prosimy o przekazanie powyższej informacji do Państwa partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców, którzy posiadają taką liczbę zatrudnionych osób.

W oparciu o zebrane wyniki będziemy  mogli przygotować innowacyjne i gotowe do wdrożenia narzędzie wspierające równość w dostępie do zatrudnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Wszystkie Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają bezpłatnie, na wskazany adres e-mail zbiorcze wyniki z przeprowadzonej diagnozy na temat „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej  firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”.

Realizacja ankiety odbywa się w oparciu o projekt „Work & Life Balance Hub”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Konkurs POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17

Lider Projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

Partnerzy Projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Administrator

Komentowanie wyłączone.