Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – efekt „tradycyjnego myślenia”

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – efekt „tradycyjnego myślenia”

Aktywność zawodowa kobiet pozostawia wiele do życzenia. Niestety, to także efekt panoszących się stereotypów dotyczących ról płciowych. Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach. Jeśli to myślenie się nie zmieni, kobiety pozostaną pracownikami gorszego sortu.

Więcej na: https://www.forbes.pl/opinie/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy-rynek-pracy-wciaz-gorzej-traktuje-kobiety/7tnbdm2

Administrator

Comments are closed.