Jak motywować, by nie dyskryminować?

Jak motywować, by nie dyskryminować?

Wynagradzanie pracowników może prowadzić do dyskryminacji części z nich przy nieusprawiedliwionym, z punktu widzenia zasad prawa pracy, zbyt wysokim wynagradzaniu pozostałych. Może to doprowadzić do sporów sądowych i konieczności wypłacenia przez pracodawcę wysokich roszczeń pieniężnych.

Więcej na: https://hrbusinesspartner.pl/artykul/jak-motywowac-by-nie-dyskryminowac

Administrator

Comments are closed.