Różnorodność to równość. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn jako światowy trend

Różnorodność to równość. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn jako światowy trend

Troska o różnorodność na stałe zagościła w strategii zatrudnienia firm w Polsce. Trudności w rekrutacji dodatkowo powodują, że pracodawcy coraz chętniej otwierają się na kandydatów reprezentujących grupy o dotychczas mniejszej aktywności zawodowej, dostrzegając cenne kompetencje oraz wartość, jaką różnorodność wnosi do biznesu. Pomimo wielu pozytywnych zmian, jedną z palących kwestii pozostają jednak nierówne szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy – zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i dostępnych ścieżek karier.

Więcej na: https://hrnews.pl/roznorodnosc-to-rownosc-wyrownanie-szans-kobiet-i-mezczyzn-jako-swiatowy-trend/

Administrator

Comments are closed.