Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Jednym z przypadków odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika przewidzianych w Kodeksie pracy jest obowiązek wypłaty odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Sankcja ta służy dwóm celom: wyrównaniu uszczerbku doznanego przez poszkodowanego oraz zniechęceniu potencjalnych sprawców szkody do działań zagrożonych wspomnianą odpowiedzialnością. Odnośne unormowania zawarto w art. 183a–183e kp. W artykule wyjaśniamy komu przysługuje takie odszkodowanie!

Więcej na: https://poradnikpracownika.pl/-odszkodowanie-z-tytulu-naruszenia-zasady-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu

Administrator

Comments are closed.