Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów
  ul. Garncarska 30
  tel.: 32 645-19-98
  www.tozch.edu.pl

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie założone w dniu 14 czerwca 1991 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000006965, przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

Misją TOZCh jest stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, Małopolski i Powiatu Chrzanowskiego, poprzez kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz ekonomii społecznej, lokalnych społeczności i kadr gospodarki.

Towarzystwo jest Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie małopolskim, akredytowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie uchwały nr 31 z dnia 23 października 2015r.

Więcej o Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy projektu:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
  ul. Krakowska 21
  32-500 Chrzanów
  www.partners.net.pl

Stowarzyszenie jest

 • Instytucją Szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie nr ew. 2.12/00182/2005, oraz
 • Agencją Zatrudnienia wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia poz. 14425 z dn. 14 lipca 2016.

Więcej o Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network

Chrzanowska Izba Gospodarcza powstała w roku 2001 jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini, zrzeszające podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego.

Od początku swojego istnienia podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w różnych formach organizacyjnych, gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kontaktów gospodarczych, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów. Wszelkie działania podejmowane przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich ale nie tylko – w wielu organizowanych przez nas projektach uczestniczą także firmy nie zrzeszone,instytucje, organizacje,itp.

Więcej o Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej