Zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe od 2022 roku

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wielowymiarowym, bo zmienia zachowanie pracownika, wpływa na jego postawę i relacje z ludźmi, odbija się na jego zdrowiu. Często jest również konsekwencją doświadczanego mobbingu. Od początku 2022 r. można będzie otrzymać na nie zwolnienie.

Czytaj więcej

Język równości

W strukturę języka polskiego jest wpisana . Większość określeń jest rodzaju męskiego.

Przyzwyczailiśmy się do tego i w większości przypadków tego nie zauważamy. Nawet śmieszą nas i drażnią próby znajdowania żeńskich form: np. ministra, architektka, psycholożka, świadkini. Jednak fakt, że dla tak wielu określeń nie ma żeńskiej formy wynika z tego, że przez wieki kobiety były wykluczone z wielu dziedzin życia. Teraz jest inaczej, ale język się zmienia bardzo powoli i w bólach. Zwróćmy tylko uwagę na ogólne nazwy w życiu społecznym: pacjenci, klienci, obywatele, podatnicy. Odnoszą się zarówno do mężczyzn jak i do kobiet mimo, że są w męskiej formie.

Znacznie rzadziej spotykamy się z formami typu: pacjentki i pacjenci lub obywatele i obywatelki.

Język kształtując rzeczywistość, może utrwalać istniejące nierówności lub je eliminować. “Język równościowy” jest narzędziem, który unika stereotypowych, dyskryminujących określeń i może wpłynąć na zmianę powszechnie używanego języka.

Od końca października kobiety w Polsce pracują za darmo [podcast]

Luka płacowa sprawia, że w Polsce kobiety zarabiają średnio 700 zł miesięcznie mniej od mężczyzn, wykonując te same obowiązki na podobnych stanowiskach. Obrazowo można pokazać to w formie kalendarza, w którym od końca października kobiety pracują za darmo. Jak zmienić tę sytuację i co robią kobiety, żeby zlikwidować gender pay gap?

Czytaj więcej