Planowany nabór do pilotaży

Do pilotażu Modelu  „Work & Life Balance Hub” szukamy  40 firm z całej Polski zatrudniających od 10 do 49  pracowników na umowę o pracę.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w następujących turach:
  1. 1 lipca do 15 września
  2. 17 września do 7 października
  3. 8 października do 7 listopada
  4. tura dodatkowa: 8 listopada do 5 grudnia.

O zakwalifikowaniu do projektu  zdecyduje ocena formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Zaczynamy pracę nad modelem WLBH

Koncepcja „Work & Life Balance”

Z naszej strony chcielibyśmy  was poinformować ze rozpoczynamy parce nad modelem oraz zapraszamy was do zapoznania się z sama koncepcją i krótka historia Work & Life Balance. Read More

Przystąpienie do opracowania diagnozy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Dyskryminacja a co to jest ?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Read More

Zapytanie ofertowe nr 1/MCP/WLBH

Z godnie z zasada konkurencyjności nasz partner w projekcie „Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  – Partners Network” ogłosił nabór na ekspertów do opracowania komponentów modelu „Work & Life Balance Hub”. Read More

Rozpoczynamy projekt

Jako główny cel w projekcie „Work &  Life Balance Hub” mamy do  przygotowania dla Was czyli dla Małych przedsiębiorstw,  narzędzia w postaci modelu który wzmocnieni stosowanie zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie. Read More