Wdrażamy model WLBH w Krisbud Sp. z o. o.

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w „Krisbud Sp. z o. o., ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Czytaj więcej

Wdrażamy model WLBH w OSK Wiraż

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w OSK Wiraż, Chłopice 69, 37-561 Chłopice, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Czytaj więcej

Wdrażamy model WLBH w F.H.U. Grafix M. Tarkowski

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w F.H.U. Grafix M. Tarkowski, ul. Grodzka 8, 37-500 Jarosław, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Czytaj więcej