Dzień dobry,

W związku z realizacją projektu  „Work & Life Balance Hub”, dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, zapraszamy na  bezpłatne szkolenia na temat równego traktowania w zatrudnieniu dla małych firm zatrudniających od 10-49 osób.

Projekt ma na celu przygotowanie Pracodawców, zatrudniających od 10-49 osób (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu Pracy (ze względu na nowelizację Kodeksu Pracy, z dnia 7 września 2019 r. (art. 11[3], 18[3a] § 1 oraz 94 [3] § 4 KP).

Dzięki udziałowi w projekcie firmy:

 • zdobędą praktyczną wiedzę jak przeciwdziałać dyskryminacji, molestowaniu czy mobbingowi w miejscu pracy,
 • otrzymają gotowe wskazówki co robić w przypadku wystąpienia takich zjawisk,
 • zmniejszą rotację osób zatrudnionych oraz zwiększą zaufanie zespołu poprzez wprowadzenie elementów Work and Life Balance (godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym),
 • zbudują wizerunek atrakcyjnego pracodawcy,
 • zwiększą zasięg ogłoszeń o pracę,
 • przyciągną najlepszych pracowników.

Dla firm, które wezmą udział w projekcie oferujemy:

 • bezpłatne 2-dniowe szkolenie wyjazdowe,
 • indywidualne wsparcie merytoryczno-techniczne w siedzibie firm biorących udział w szkoleniach,
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej,
 • gotowe wzory dokumentów dotyczące zapewnienia równości szans w zatrudnieniu,
 • instrukcje jak przygotować ogłoszenie o pracę z zachowaniem zasad równości szans i dostępu do zatrudnienia,
 • certyfikat „Mała Firma Równych Szans”.

Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców planowana jest jesienią 2020 roku!

Więcej informacji można uzyskać: