6 przykładów, jak firmy wspierają work-life balance pracujących rodziców

Utrzymanie właściwego work-life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym a osobistym, jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o satysfakcji z pracy. Firmy doskonale o tym wiedzą, dlatego proponują swoim pracownikom coraz więcej udogodnień w tym zakresie. Zanim więc wybierzesz pracodawcę, z którym zwiążesz się na dłużej, sprawdź, na jakie bonusy możesz liczyć.

Read More

Jak wyrównywać szanse kobiet na polskim rynku pracy

Mimo że udział kobiet w rynku pracy przekracza 40 proc., to aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. członków zarządu zajmują mężczyźni. Takie wyniki przynosi analiza wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet na podstawie danych z KRS. To oznacza, że i tak już niewielki udział kobiet we władzach firm w 2021 r. jeszcze się zmniejszył.

Read More

Tąpnięcie na polskim rynku pracy spowodowane wojną

Od początku wojny w Ukrainie do naszego kraju przyjechało prawie 1,8 mln osób. To niemal tyle, ile w całym I półroczu 2021 r. wyniosła liczba przekroczeń granicy cudzoziemców wjeżdżających do Polski z Ukrainy (1,905 mln). Pracodawcy, mimo wcześniejszych deklaracji, nie są w stanie zatrudnić wszystkich przybywających do nas kobiet, które chcą lub będą chciały podjąć pracę. Wielu z nich wstrzymuje rekrutacje, inni nie rekrutują wcale, bo obserwują sytuację i czekają na jej rozwój.

Read More

Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

Mobbing to pojęcie bardzo złożone, o wielu aspektach. Zakres tego terminu różni się w zależności od tego, czy patrzymy na mobbing z perspektywy prawa czy perspektywy społecznej. Warto też wiedzieć czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz jakie roszczenia przysługują mobbingowanemu pracownikowi.

Read More

Mobbing w miejscu pracy

Czynników, które są odpowiedzialne za mobbing jest więcej. Zrozumienie tego zjawiska jest możliwe wtedy, kiedy można połączyć 3 perspektywy: ofiary, mobbera oraz organizacji, w której dochodzi do mobbingu. Wystąpienie mobbingu to konsekwencja interakcji zachodzących między tymi właśnie czynnikami.

Read More

Czy możesz być dyskryminowany podczas rekrutacji?

Rekrutacja stanowi jeden z elementów planowania zatrudnienia. Ma na celu to, by pracodawca zatrudnił osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami na dane stanowisko. I tutaj powstaje pytanie: czy w trakcie rekrutacji może dojść do dyskryminacji?

Read More

Molestowanie i mobbing on-line

Czasy pandemii wymusiły wykonywanie pracy w formie zdalnej. Z jednej strony pracownicy zyskali w ten sposób dużo większą swobodę przy realizacji swoich obowiązków, z drugiej zaś – musieli nauczyć się łączenia pracy z życiem prywatnym. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji nie może dochodzić ani do molestowania, ani do mobbingu – nic bardziej mylnego, ponieważ mogą one zachodzić także on-line. Na czym polega molestowanie i mobbing on-line?

Read More