Kobiety w nauce są rzadziej doceniane, bo mniej się chwalą

Skromność nie popłaca. Naukowcy płci męskiej częściej określają wyniki swojej pracy jako „niezwykłe”, „obiecujące”, „doskonałe” i „nowatorskie” – i tak też są postrzegani. To wniosek z badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie medycznym. Czy tylko o to chodzi?

Czytaj więcej

Podwyżka i awans na urlopie macierzyńskim oraz elastyczny czas pracy – wybrane dobre praktyki na rzecz różnorodności i równości płci. Pierwszy raport klubu male champions of change

Mało elastyczny czas pracy, luka płacowa i nieuwzględnianie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w ścieżkach karier to problemy, które wpływają na brak równości płci na najwyższych stanowiskach. O zmiany w tym obszarze, nie tylko w swoich firmach, z powodzeniem walczą członkowie Klubu Male Champions of Change. Dzięki rozwijaniu kultury różnorodności w firmach i wspieraniu kobiet można uzyskać wymierne korzyści – wynika z raportu „Klub Male Champions of Change – podsumowanie działań w 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich”.

Czytaj więcej