Onboarding i offboarding

Praktycy HR stoją obecnie przed dwoma głównymi wyzwaniami – są to: walka o talenty oraz tworzenie silnej kultury organizacyjnej.

Read More

Rekrutacja i selekcja nie tylko w czasach SARS-CoV-2

Zdobycie odpowiednich talentów jest ważnym wyzwaniem dla każdej firmy. W trudnych czasach
przedsiębiorcy dodatkowo stają przed koniecznością rewizji swoich strategii personalnych i ponownej odpowiedzi
na poniższe pytania:

  • jakiego rodzaju ludzi chcę przyciągnąć do firmy?
  • jaki komunikat o firmie i stanowisku przekazać kandydatom (rynkowi)?
  • jak dotrzeć do docelowych osób?
  • jak ocenić, czy kandydaci pasują do naszej organizacji?
  • jak ich zatrzymać na dłużej?

Read More

Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Read More

Michał Ryszkiewicz, Kamikaze: panowie na rodzicielskim mogą rozwiązać problem luki płacowej

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, musimy rozumieć ludzi, wiedzieć, co ma wpływ na ich decyzje konsumenckie, a w konsekwencji, jak budować komunikację, która trafi do konkretnej grupy docelowej, najlepiej w czuły punkt. Macierzyństwo i tacierzyństwo to wprost kopalnia tzw. insightów, czyli bardzo konkretnych sytuacji życiowych, które pozwalają wychwycić potrzebę, na którą odpowiadają marki – mówi Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji kreatywnej Kamikaze.

Read More

Jak motywować, by nie dyskryminować?

Wynagradzanie pracowników może prowadzić do dyskryminacji części z nich przy nieusprawiedliwionym, z punktu widzenia zasad prawa pracy, zbyt wysokim wynagradzaniu pozostałych. Może to doprowadzić do sporów sądowych i konieczności wypłacenia przez pracodawcę wysokich roszczeń pieniężnych.

Read More