Klauzula informacyjna Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

W związku z realizacją działań upowszechniających rezultaty projektu „Work & Life Balance HUB” możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Z tego względu, w celu realizacji obowiązków nakładanych na nas przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy klauzulę informacyjną, która jest załączona do niniejszej wiadomości.

Read More

Nowy wzór świadectwa pracy. Rząd szykuje duże zmiany

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje nowy wzór świadectwa pracy. Powód? Zmiany w Kodeksie pracy i przyznanie pracownikowi 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej i nowych urlopów: pięciu dni urlopu opiekuńczego oraz dwóch dni zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej.

Read More

Uwaga!

Projekt „Work & Life Balance Hub” został przedłużony do 30.06.2023 r.

Jak wdrażać nowe przepisy dotyczące dyrektyw UE

Jak wdrażać nowe przepisy dotyczące dyrektyw UE

Jak wdrażać nowe przepisy dotyczące dyrektyw UE?

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA STACJONARNE DLA FIRM (zatrudniających od 10-49 osób) Z CAŁEJ POLSKI DOT. ZMIAN W KODEKSIE PRACY I WDRAŻANIA DYREKTYW WORK LIFE BALANCE!

ZAPISZ SIĘ!!! WWW.WLBH.PL

Read More

Nowe terminy seminariów szkoleniowo-informacyjnych

👉 Szkolenie małopolska: 👈
17-18 kwiecień 2023 r.
HOTEL*** I RESTAURACJA PODZAMCZE
ul. Wąska 1, 32-410 Dobczyce
https://www.podzamcze-dobczyce.pl

👉 Szkolenie podkarpackie: 👈
17-18 kwiecień 2023 r.
PERŁA BIESZCZADÓW GEOVITA
k/ Ustrzyk Dolnych, 38-710 Czarna
http://geovita.pl/

👉 Szkolenie wielkopolskie: 👈
20-21 kwiecień 2023 r.
POZNAŃ HOTEL HP PARK
abpa A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań
https://hotelepark.pl/poznan/hotel/o-nas

👉 Szkolenie kujawsko-pomorskie: 👈
25-26 kwiecień 2023 r.
CIECHOCIN K/ TORUNIA HOTEL OSADA KARBÓWKO WELLNESS & SPA
Elgiszewo 37, 87 – 408 Ciechocin
https://www.osadakarbowko.pl/hotel/

W celu wzięcia udziału w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy skanem na adres: rekrutacja@wlbh.pl

Więcej informacji na stronie WWW: http://wlbh.pl/?page_id=1012

Rozeznanie rynku – Rekomendacje Formatywne w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku – Rekomendacje Formatywne.

W ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.1 Równość Szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

Opis przedmiotu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania zlecenia w postaci przygotowania i opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu Work & Life Balance Hub po zrealizowanych seminariach szkoleniowo – informacyjnych dla min. 360 małych przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie całej Polski, w tym:
  2. a) Opracowanie i digitalizacja wyników ankiet po seminariach szkoleniowo – informacyjnych oraz
  3. b) Opracowanie raportu z rekomendacji po przeprowadzonych seminariach szkoleniowo- informacyjnych.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 02.05.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 306 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku znajduje się w załączniku.

Rozeznanie rynku – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej, w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej.

W ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.1 Równość Szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

Opis przedmiotu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania zlecenia w postaci opracowania strategii skutecznego dotarcia do grupy docelowej tj. małych przedsiębiorstw z informacją o, wypracowanym w drodze projektu, narzędziu pn. podręcznik „Mała Firma Równych Szans”, po uprzednim dokonaniu analizy rekomendacji formatywnych zrealizowanych podczas pilotażu modelu WLBH oraz wytycznych formatywnych zmian do modelu WLBH po zrealizowaniu seminariów szkoleniowo – informacyjnych, a także uwzględniając potrzeby wskazane przez grupę docelową Projektu ze wskazaniem korzyści z zastosowania niniejszego narzędzi.
  2. Termin realizacji usługi przypada na okres od 06.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 326 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku znajduje się w załączniku.

Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.

W niedługim czasie do prawa polskiego zaimplementowana zostanie dyrektywa work-life balance. Zakłada ona zmiany w prawie związane przede wszystkim z opieką nad dzieckiem.

Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”, w której szeroko omawia się dyrektywę, wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem, a także przedstawia stanowiska i dobre praktyki pracodawców.

Read More

Zmiany w umowach o pracę – przygotuj się na nowelizację Kodeksu pracy w 2023 – KRAKÓW!!!

Zmiany w umowach o pracę – przygotuj się na nowelizację Kodeksu pracy w 2023 – KRAKÓW!!!

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

SZKOLENIE: Firmy zatrudniające od 10-49 osób

TERMIN: 30-31 marzec 2023

MIEJSCE: Kraków – Niebieski Art Hotel & SPA https://niebieski.com.pl/ ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://wlbh.pl/?page_id=1012, skanem na adres: rekrutacja@wlbh.pl

Szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy z uwzględnieniem unijnej dyrektywy work-life balance wprowadzane od 2023 dla firm zatrudniających od 10-49 osób. W szkoleniu może uczestniczyć pracownik lub przedstawiciel firmy.

Firmy otrzymają: 

  • Gotowe wzory dokumentów wymagane przez zmiany w prawie: do zastosowania od zaraz
  • Wiedzę o praktykach niedozwolonych w miejscu pracy (związanych ze zjawiskami dyskryminacji, mobbingu,  molestowania itp.)
  • Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej z dokumentami w wersji elektronicznej
  • Certyfikat „Mała Firma Równych Szans” – potwierdzający wdrożenie w firmie nowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch wykwalifikowanych trenerów/ki posiadających/ce doświadczenie w pracy z małymi firmami.

* SZKOLENIE NIE JEST OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

W szkoleniu biorą udział firmy z różnych branż, to świetna okazja by nawiązać kontakty biznesowe!

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach Projektu dofinansowanego ze środków unijnych opłacamy Państwu nocleg w hotelu, wyżywienie, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu oraz parkingu. 

Więcej informacji na stronie WWW: http://wlbh.pl/?page_id=1012

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: