Rozpoczynamy projekt

Rozpoczynamy projekt

Jako główny cel w projekcie „Work &  Life Balance Hub” mamy do  przygotowania dla Was czyli dla Małych przedsiębiorstw,  narzędzia w postaci modelu który wzmocnieni stosowanie zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie.

Projekt jest skierowany do 400 małych przedsiębiorstw z którymi wspólnie  przygotujemy, przetestujemy narzędzie w postaci Modelu „Work & Life Balance Hub” w taki sposób aby nasza wspólna praca bezpośrednio odpowiadała na wasze potrzeby a sam model był funkcjonalny dla każdego.

W takcie naszych działań i wspólnej pracy powstanie:

  • Narzędzie w postaci Modelu “Work & Life Balance Hub”  gdzie będą gotowe rozwiązania do wdrożenia poprzez moduł informacyjny i szkoleniowy oraz dodatkowo  Podręcznik  Dobrych Praktyk,
  • Dedykowana platforma e-learningowa zawierająca cały Model Work Life Balance Hub w wersji elektronicznej dla was.

Więcej szczegółów niebawem

Administrator

Comments are closed.