Seminaria informacyjno-szkoleniowe z w ramach projektu

Seminaria informacyjno-szkoleniowe z w ramach projektu

Ruszyły Seminaria informacyjno-szkoleniowe z w ramach projektu Work & Life Balance Hub. W dniach 18-19.10.2022 nasi trenerzy byli w woj. opolskim by wesprzeć małe przedsiębiorstwa w stosowaniu zasad równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Już wkrótce odwiedzimy ze szkoleniami kolejne województwa. Twoja firma chce wziąć udział. ZAPISZ SIĘ. Więcej o seminariach WLBH: http://wlbh.pl/?page_id=1012

W dniach 18-19.10.2022  odbyły się dwudniowe Seminaria informacyjno – szkoleniowe w Głuchołazach w ramach projektu Work & Life Balance Hub. Przeszkoliliśmy przedstawicieli 20 małych przedsiębiorstw zatrudniające od 10 do 49 osób w stosowaniu zasad równości płci, w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Pozwoli to firmom biorącym udział w projekcie zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystywanie różnorodności kapitału ludzkiego – kobiet i mężczyzn.

Trenerzy prowadzący z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network – Monika Urban, Tomasz Kłys oraz Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Joanna Pałubska, Tomasz Jarczyk.

Firmy w ramach projektu otrzymują: Podręcznik  pt „Mała Firma równych szans”,
Katalog narzędzi część I. „Zestaw Narzędzi wdrożeniowych modelu”, materiały szkoleniowe: prezentacje do wykorzystania i zastosowania w swojej firmie itp.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne. POWR.02.01.00-00-0034/18-00 Projekt „Work & Life Balance Hub”

Administrator

Comments are closed.