Przystąpienie do opracowania diagnozy

Przystąpienie do opracowania diagnozy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Dyskryminacja a co to jest ?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zapraszam wszystkich do zapoznani się z opisami typów dyskryminacji  oraz działań jakie podejmuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. 

Link: https://www.rownetraktowanie.gov.pl/

Administrator

Comments are closed.