Planowany nabór do pilotaży

Planowany nabór do pilotaży

Do pilotażu Modelu  „Work & Life Balance Hub” szukamy  40 firm z całej Polski zatrudniających od 10 do 49  pracowników na umowę o pracę.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w następujących turach:
  1. 1 lipca do 15 września
  2. 17 września do 7 października
  3. 8 października do 7 listopada
  4. tura dodatkowa: 8 listopada do 5 grudnia.

O zakwalifikowaniu do projektu  zdecyduje ocena formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Administrator

Comments are closed.