Kodeks ma być bardziej propracowniczy i prorodzinny, ale pracodawcy zaniepokojeni

Kodeks ma być bardziej propracowniczy i prorodzinny, ale pracodawcy zaniepokojeni

Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 i 34 tygodni do odpowiednio 41 i 43 tygodni oraz wprowadzenie urlopu dla rodziców dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu nawet do 67 tygodni – to tylko niektóre rozwiązania korzystne dla pracowników-rodziców. Pracodawcy doceniają te przywileje, ale nie kryją też obaw.

Więcej na: https://www.prawo.pl/kadry/nowelizacja-kodeksu-pracy-jakie-beda-zmiany-korzystne-dla,515554.html

Administrator

Comments are closed.