Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.

Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.

W niedługim czasie do prawa polskiego zaimplementowana zostanie dyrektywa work-life balance. Zakłada ona zmiany w prawie związane przede wszystkim z opieką nad dzieckiem.

Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”, w której szeroko omawia się dyrektywę, wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem, a także przedstawia stanowiska i dobre praktyki pracodawców.

Więcej na: https://pracujeiwychowuje.pl/ojciec-na-urlopie-rodzicielskim-nowe-przepisy-nowe-szanse-dla-pracodawcow-i-nas-wszystkich/

Administrator

Comments are closed.