Klauzula informacyjna Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Klauzula informacyjna Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

W związku z realizacją działań upowszechniających rezultaty projektu „Work & Life Balance HUB” możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Z tego względu, w celu realizacji obowiązków nakładanych na nas przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy klauzulę informacyjną, która jest załączona do niniejszej wiadomości.

Załączniki do pobrania:

Administrator

Comments are closed.