Lista rankingowa pierwszej tury naboru małych przedsiębiorstw do pilotażu Modelu  Work &Life Balance Hub.

Lista rankingowa pierwszej tury naboru małych przedsiębiorstw do pilotażu Modelu  Work &Life Balance Hub.

Lista rankingowa:

Lp. Kod Liczba punktów Uwagi
1 WLBHPL06/01ED/2019 88,3 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
2 WLBHPL02/01ED/2019 87,3 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
3 WLBHPL07/01ED/2019 86 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
4 WLBHPL08/01ED/2019 85,7 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
5 WLBHPL09/01ED/2019 84,7 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
6 WLBHPL01/01ED/2019 80,7 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
7 WLBHPL04/01ED/2019 79,3 Zakwalifikowany do udziału w pilotażu
8 WLBHPL03/01ED/2019 78,3 Znajduje się na liście rezerwowej
9 WLBHPL05/01ED/2019 77,3 Znajduje się na liście rezerwowej
10 WLBHPL10/01ED/2019 76 Znajduje się na liście rezerwowej
11 WLBHPL11/01ED/2019 75,6 Znajduje się na liście rezerwowej

 

Administrator

Comments are closed.