Wdrażamy model WLBH w B.U.R. i D.G. „Biznes Partner” Sp. z o. o.

Wdrażamy model WLBH w B.U.R. i D.G. „Biznes Partner” Sp. z o. o.

Wdrażamy model WLBH  – dzisiaj jesteśmy w B.U.R. i D.G. „Biznes Partner” Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 24/2, 32-500 Chrzanów, która  uczestniczy w naszym pilotażu modelu, gdzie wspólnie wypracowujemy narzędzia równościowe zawarte podręczniku „Mała Firma Równych Szans”.

Administrator

Komentowanie wyłączone.