Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

Konstytucja RP mówi jasno:

„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Tyle teorii.

Więcej na: https://prawodlamam.pl/dyskryminacja-kobiet-na-rynku-pracy/

Administrator

Komentowanie wyłączone.