Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego

Tworzenie efektywnego i przyjaznego środowiska pracy dla swoich podwładnych to priorytet. Tym samym na pracodawcy ciąży pewna pula obowiązków. Część z nich odnosi się do konieczności zapewnienia pracownikom równego traktowania w zakładzie pracy i podejmowania działań, dzięki którym wyeliminowany zostanie mobbing w pracy.

Więcej na: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/493/mobbing-w-pracy-i-formy-dyskryminacji-czyli-ciemna-strona-zycia-zawodowego

Administrator

Comments are closed.