Zmiany w kodeksie pracy, dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r.

Zmiany w kodeksie pracy, dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r.

Już w 2022 r. będą musiały zostać dostosowane przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do przyjętej w 2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to zmiany w urlopach rodzicielskich. Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r.

Więcej na: https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-kodeksie-pracy-dluzszy-wymiar-urlopu-rodzicielskiego-dla-ojcow-w-2022-r-1005525

Administrator

Comments are closed.