Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Czynników, które są odpowiedzialne za mobbing jest więcej. Zrozumienie tego zjawiska jest możliwe wtedy, kiedy można połączyć 3 perspektywy: ofiary, mobbera oraz organizacji, w której dochodzi do mobbingu. Wystąpienie mobbingu to konsekwencja interakcji zachodzących między tymi właśnie czynnikami.

Więcej na: https://centrumprawapracy.pl/mobbing-w-miejscu-pracy/

Administrator

Comments are closed.