Model Work & Life Balence Hub na celu przygotowanie i wdrożenie działań równościowych w małych przedsiębiorstwach w trzech obszarach jej funkcjonowania:

 • dostępu do zatrudnienia
 • faktycznego zatrudnienia i możliwości awansu
 • godzenia życia prywatnego z zawodowym

Model WLBH poprzez swój uniwersalny charakter, posiada szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Zagadnienia w postaci przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w, dostępie do zatrudnienia, miejscu pracy i rozwoju kariery zawodowej, w tym w szczególności działań na rzecz kobiet wymaga zintegrowanego podejścia.

Jakie korzyści otrzyma małe przedsiębiorstwo przystępując do projektu?

 • Skrócenie czasu wprowadzania usprawnień i innowacji dzięki zastosowaniu modelu
 • Świeże spojrzenie na dobrze znane tematy zarządzania różnorodnością w firmie
 • Przeciwdziałanie wypaleniu i zmęczeniu obszarem codziennej pracy
 • Dostęp do narzędzi, które w sposób bez kosztowy można zaadoptować w swoim przedsiębiorstwie i wykorzystać w codziennej pracy
 • Zmieniony sposób myślenia o potrzebach pracowników , dzięki czemu użytkownicy stają się ambasadorami i liderami zmiany wewnątrz firmy
 • Integracja zespołu i pracy ponad podziałami
 • Tworzenie przyjaznego, wolnego od dyskryminacji miejsca pracy
 • Przepisy prawa zapewniające ochronę w dostępie i miejscu pracy
 • Jak zapobiegać dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia i w miejscu pracy
 • Poznanie przepisów prawnych dotyczących równego traktowania w miejscu pracy
 • Minimalizacja ryzyka związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi dyskryminacji oraz mobbingu w miejscu pracy
 • Jasne standardy dla pracowników w tym w szczególności kobiet w równym dostępie do zatrudnienia
 • Możliwość zastosowania modeli w całości lub części
 • Opracowanie własnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb wywiązania się z obowiązków narzucanych przez Kodeks Pracy.
 • Budowanie wizerunku firmy przyjaznej pracownikom
 • Promocja firmy, stosującej rozwiązania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn