W ramach działania: 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:
Działania w projekcie są skierowane do 400 małych przedsiębiorstw, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników włącznie.

Bezpośrednią grupę odbiorców modelu są:

  • właściciele i właścicielki przedsiębiorstw
  • zarządy i rady nadzorcze
  • osoby związane z polityka kadrą i zasobów ludzkich
  • osoby związane z proces rekrutacji wewnątrz przedsiębiorstwa jak i firmy zewnętrzne
  • dyrektorzy i dyrektorki, kierowniczki i kierownicy zarządzający personelem przedsiębiorstwa
  • pracownice i pracownicy przedsiębiorstwa
  • potencjalni pracownicy i pracownice oraz kontrahenci planujący współprace z przedsiębiorstwem

Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery, tak aby każda firma zwiększała swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego – Kobiet i Mężczyzn

Lider Projektu:

  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu:

  • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie