Zapytanie ofertowe nr 1/MCP/WLBH

Z godnie z zasada konkurencyjności nasz partner w projekcie „Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  – Partners Network” ogłosił nabór na ekspertów do opracowania komponentów modelu „Work & Life Balance Hub”. Read More

Rozpoczynamy projekt

Jako główny cel w projekcie „Work &  Life Balance Hub” mamy do  przygotowania dla Was czyli dla Małych przedsiębiorstw,  narzędzia w postaci modelu który wzmocnieni stosowanie zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie. Read More