Narzędzia godzenia ról

Kompleksowe zestawienie informacji o narzędziach godzenia ról dostosowanych do potrzeb pracowników i specyfiki Twojej firmy.

Read More

Sprawdź swój work-life balance

Badania dowodzą, że równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcji z życia i pracy. Z kolei brak równowagi pomiędzy obiema tymi sferami może prowadzić do frustracji, wypalenia zawodowego a nawet do znaczącego pogorszenia stanu zdrowia z powodu przeciążenia obowiązkami i skutków przewlekłego stresu.

Read More

Molestowanie w pracy jest problemem, którego nie można przemilczeć!

„Jesteś do schrupania, Mateusz!”, „Ala, wyglądasz seksownie w tej sukience!” – czy wiesz, że takie komentarze w kierunku współpracownika to molestowanie w pracy? Granica jest bardzo cienka i wszystko zależy od tego, jak z daną uwagą czuje się druga osoba. Pamiętajmy, że nie można lekceważyć odczuć innych ludzi i umniejszać je. Molestowanie w pracy ma wiele twarzy i każda może sprawić tyle samo bólu i upokorzenia, nawet jeśli wydaje się sprawą mniejszego kalibru. Jest to problem, którego absolutnie nie powinno się lekceważyć. Każdy posiada swoje granice i nikt nie powinien ich na siłę przekraczać. Niestety wielu pracowników spotkało się z tą formą mobbingu w swoim życiu zawodowym. Co możemy zrobić, kiedy padniemy ofiarą molestowania w pracy?

Read More

Różnorodność to równość. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn jako światowy trend

Troska o różnorodność na stałe zagościła w strategii zatrudnienia firm w Polsce. Trudności w rekrutacji dodatkowo powodują, że pracodawcy coraz chętniej otwierają się na kandydatów reprezentujących grupy o dotychczas mniejszej aktywności zawodowej, dostrzegając cenne kompetencje oraz wartość, jaką różnorodność wnosi do biznesu. Pomimo wielu pozytywnych zmian, jedną z palących kwestii pozostają jednak nierówne szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy – zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i dostępnych ścieżek karier.

Read More

Dobre praktyki z zakresu pracy poszukiwane

Pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większą wagę przykładamy do tego, jakie działania wobec zatrudnionych realizują pracodawcy. Przeglądem inicjatyw CSR podejmowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce jest Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Na zgłoszenia do 19. już edycji wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu czeka do 13 stycznia (przedłużony termin). Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020

Read More

Z katalogu dobrych praktyk

Wedel jest firmą prorodzinną, wielu z jej pracowników dzięki Home Office może łatwiej połączyć obowiązki rodzicielskie z życiem zawodowym. Firma wspiera różnorodność in general, a o jej różnorodności stanowią: niemal równy odsetek zatrudnienia kobiet (47%) i mężczyzn (53%), zbalansowana reprezentacja wszystkich grup wiekowych (18%, 29%, 27%, 20%, 5% dla każdego 10-lecia rozpoczynając od 20, kończąc na 60+). Praca z domu umożliwia tak zróżnicowanej demograficznie grupie realizować właściwy jej styl życia.

Read More

Pracownik wobec mobbingu

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w Kodeksie pracy 14 listopada 2003 r., dlatego świadomość dotycząca tego zjawiska znacząco wzrosła, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Jednak nie wpłynęło to na wyeliminowanie mobbingu. Wciąż są osoby, które gnębią innych dla osiągnięcia swoich korzyści oraz pracodawcy, którzy w swoich zakładach pracy przyzwalają na takie zachowania.

Mimo że brakuje prostego rozwiązania tego problemu – istnieją możliwości, by mu przeciwdziałać.

Niniejsza broszura zawiera wskazówki, jak można próbować to robić, bowiem zostały w niej omówione cechy charakterystyczne mobbingu, jego przejawy, przyczyny i skutki. Te wszystkie informacje pomogą pracownikowi zweryfikować, czy sytuacja, w której się znajduje, jest mobbingiem, czy jednak konfliktem lub nieporozumieniem. Ponadto wskażą na możliwe sposoby radzenia sobie z zaistniałymi sytuacjami oraz uwrażliwią na osoby, wobec których należy zachować czujność.

Read More