Mobbing to nie dyskryminacja

Potocznie pojęcia mobbingu i dyskryminacji często są używane zamiennie. Jednak to dwa różne zjawiska, a dochodzenie roszczeń z ich tytułu rządzi się odrębnymi prawami.

Read More

Czy jest pani w ciąży? Czyli o co przyszły pracodawca może pytać na rozmowie kwalifikacyjnej.

Prawo dokładnie określa zakres informacji, których może żądać od kandydata na pracownika przyszły pracodawca (lub rekruter). Trwają prace nad projektem zmian do kodeksu pracy w tym zakresie – jeśli coś się zmieni to oczywiście dam Ci znać. Natomiast zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w toku rekrutacji potencjalny pracodawca może poprosić prosić Cię o podanie tylko informacji takich jak:

Read More

Pytanie o ciążę na rozmowie rekrutacyjnej

„Kobiety udają się na rozmowę kwalifikacyjną i słyszą pytanie, czy mają dzieci lub czy planują zajść w ciążę. To jest niezgodne z prawem i musimy zacząć o tym głośno mówić, bo inaczej nic się nie zmieni” – mówi Ewelina Salwuk-Marko, inicjatorka kampanii „Szukam pracy, więc nie interesuj się, czy planuję zajść w ciążę!”

Read More

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

Konstytucja RP mówi jasno:

„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Tyle teorii.

Read More

Równe traktowanie i dyskryminacja w dostępie do szkoleń

Dlaczego utrudnianie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zostało przez ustawodawcę uznane za przejaw dyskryminacji? Odbycie kursu, seminarium, studiów, szkolenia jest często formalną podstawą podniesienia pensji i awansu. Z reguły pracownik, któremu przełożony blokuje możliwość edukacji kierując na szkolenia i kursy preferowane przez siebie osoby, będzie miał także zablokowaną możliwość awansu i podwyżki wynagrodzenia. Dlatego w kodeksie pracy pojawiły się przepisy chroniące pracowników przed dyskryminacją ograniczającą możliwość edukacji.

Read More

Mobbing w pracy – czym się charakteryzuje?

Czujesz się nękany i wykluczony? Nikt nie liczy się z twoim zdaniem? Masz wrażenie, że przełożony zrzuca na ciebie lawinę zadań do zrobienia i wymaga natychmiastowych rozwiązań? Być może padłeś ofiarą mobbingu. Mobbing w pracy jest powszechnym zjawiskiem, ale nie każdy wie, czym musi się charakteryzować, by można było nim nazwać zachowania, których doświadcza nękana osoba.

Read More

Równe traktowanie w zatrudnieniu – wszystko co należy wiedzieć

Równe traktowanie w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących, jeśli chodzi o stosunek pracy. Pracodawca nie może dyskryminować pracowników z przyczyn wymienionych w kodeksie pracy. Naruszenie zasad równego traktowania jest wykroczeniem przeciwko prawu pracownika do godnej pracy.

Read More

Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE, szczególnie te słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. W publikacji pokazujemy jakie bariery ograniczają ich aktywność zawodową i w jakich obszarach polityka publiczna może wesprzeć aspiracje zawodowe Polek.

Read More