Pandemia COVID-19 umacnia dyskryminację płacową kobiet

Jedną z konsekwencji pandemii było nałożenie na pracowników dodatkowych obowiązków lub zmiana ich roli w firmie. Jak wynika z badania firmy ADP, międzynarodowego dostawcy rozwiązań kadrowo-płacowych, mimo, że pandemia dotknęła w jednakowym stopniu obie płci, to aż 10 proc. mniej kobiet otrzymało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenia. Ponadto, co trzecia kobieta uważa, że w czasie pandemii zmniejszyły się możliwości rozwoju ich umiejętności.

Read More

Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Jednym z przypadków odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika przewidzianych w Kodeksie pracy jest obowiązek wypłaty odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Sankcja ta służy dwóm celom: wyrównaniu uszczerbku doznanego przez poszkodowanego oraz zniechęceniu potencjalnych sprawców szkody do działań zagrożonych wspomnianą odpowiedzialnością. Odnośne unormowania zawarto w art. 183a–183e kp. W artykule wyjaśniamy komu przysługuje takie odszkodowanie!

Read More

Zmiany w kodeksie pracy, dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r.

Już w 2022 r. będą musiały zostać dostosowane przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do przyjętej w 2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to zmiany w urlopach rodzicielskich. Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r.

Read More

Nierówność w pracy

41% kobiet z wyższym wykształceniem nie pracuje, ale w podobnej sytuacji jest tylko 17% mężczyzn. Kobiety należą do top managementu tylko w 20% firm, a mają pakiety większościowe jedynie w 16% przedsiębiorstw.

Read More

Shecession, czyli jak pandemia Covid-19 wpłynęła na kobiety na rynku pracy i dlaczego potrzebujemy więcej liderek

Coraz więcej pracodawców dba o zrównoważony zespół. Jednak w tym temacie globalnie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jak pokazuje raport Global Gender Gap 2020, czas potrzebny do osiągnięcia parytetu płci w biznesie co prawda się skrócił, ale ze 108 lat do… 99,5 roku. Pozytywne trendy zostały zahamowane przez wybuch pandemii, której kobiety stały się milczącymi ofiarami. Międzynarodowa Organizacja Pracy potwierdza, że więcej pań niż panów straciło pracę w wyniku korona-kryzysu. To zjawisko otrzymało już własną nazwę – shecession, opisującą spowolnienie gospodarcze, które odczuły najbardziej kobiety. Jest to podwójnie dotkliwy problem, bo jak pokazuje doświadczenie wielu firm, także w Polsce w pandemicznym 2020 roku, przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni odsetek kobiet – pracowników w swoich zespołach, szczególnie na kierowniczych stanowiskach, lepiej poradziły sobie w korona-kryzysie. Faktem jest również to, że zespoły i firmy zarządzane przez kobiety odnoszą większe sukcesy. Empatia, wyrozumiałość, troska, biegłość w komunikacji – to cechy posiadane właśnie przez liderki. Są lekarstwem na zmierzch Menedżera-Superbohatera, który był dotychczasowym wzorcem przywództwa. O tym, dlaczego potrzebujemy więcej menedżerek, prezesek i dyrektorek nie tylko w czasach kryzysu, przekonuje Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji w Intrum.

Read More

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet

Rok po wybuchu pandemii koronawirusa jej skutki społeczne i gospodarcze mogą mieć długofalowy wpływ na dążenie do równouprawnienia płci, zagrażając poczynionym postępom i potencjalnie spychając dodatkowe 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie poniżej progu ubóstwa.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę przyjęcia przez ONZ Deklaracji Pekińskiej mającej na celu wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, ale do równości płci wciąż długa droga. Według wskaźnika Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2020 r., zawierającego dane z 2018 r., w obecnym tempie, do osiągnięcia całkowitej równości pozostało co najmniej 60 lat.

Read More

30 Polek na stanowiskach zarządczych zapytano, jak osiągnęły sukces. Jest wspólny mianownik

Naukowczynie z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przebadały 30 kobiet biznesu, aby dowiedzieć się, co warunkowało ich zawodowy sukces. Jak, na początku lat dwutysięcznych, przebijały szklany sufit? Co miały z tym wspólnego ich matki? Dlaczego mężczyźni mieli i wciąż mają większą łatwość w odpowiadaniu na pytanie “gdzie się widzą za pięć lat”? O tym, czego dowiedzieliśmy się z nowych badań, opowiada nam dr Anna Górska.

Read More

Kobiety wciąż są niedoceniane w pracy. “To największy problem biznesu”.

Różnorodność w biznesie to ocenianie pracowników wyłącznie na podstawie ich zdolności, kompetencji i wiedzy. W tym kontekście nie powinno mieć absolutnie żadnego znaczenia, czy zdolny pracownik jest kobietą czy mężczyzną, osobą w wieku 20 czy 50 lat. Waga działań na rzecz równości jest ogromna, a jej brak to problem nie tyle dla kobiet, co dla biznesu – uważa Marc Burrage, dyrektor zarządzający firmy doradztwa personalnego Hays Poland.

Read More

RAPORT: Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie

Ponad dwie trzecie pracujących Polek uważa, że pandemia spowalnia rozwój ich karier zawodowych. Pracodawcy mają powody do niepokoju. Nie tylko dlatego, że mogą stracić cenne talenty. Wskutek spadku zaangażowania kobiet, mogą również zaprzepaścić długofalowe przewagi, jakie zyskali dzięki różnorodności płci w miejscu pracy. To nie wszystko – ucierpieć może odporność ich biznesu na ciągłe zawirowania, które mogą być w najbliższych latach normą w gospodarce. Najbliższy rok jest kluczowy dla zapobieżenia tym konsekwencjom. Co zatem firmy mogą zrobić, by nie stracić potencjału, jaki wnoszą kobiety? Już teraz warto wprowadzać rozwiązania, które pomogą Polkom lepiej się odnaleźć w warunkach, w jakich zmuszone są pracować i lepiej funkcjonować po wybuchu pandemii COVID-19. Punkt zwrotny, w jakim znalazł się dzisiaj biznes, warto wykorzystać do wypracowania nowych rozwiązań. Pracodawcy i liderzy mają szansę zbudować bardziej adekwatny model pracy i elastyczności, zadbać o równość szans i zapobiegać zawodowemu wykluczeniu, dokładając starań, aby wesprzeć kobiety w adaptacji do pełnej wyzwań rzeczywistości.

Read More