HOTEL TRZEBNICA – 2 GRUPY SZKOLENIOWE 21 FIRM!

HOTEL TRZEBNICA – 2 GRUPY SZKOLENIOWE 21 FIRM!

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z małymi firmami.

W szkoleniu może uczestniczyć pracownik lub przedstawiciel firmy.

Firmy otrzymają:
👉 Gotowe wzory dokumentów wymagane przez zmiany w prawie: do zastosowania od zaraz
👉 Wiedzę o praktykach niedozwolonych w miejscu pracy (związanych ze zjawiskami dyskryminacji, mobbingu, molestowania itp.)
👉 Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej z dokumentami w wersji elektronicznej
👉 Certyfikat „Mała Firma Równych Szans” – potwierdzający wdrożenie w firmie nowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

* SZKOLENIE NIE JEST OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

W szkoleniu biorą udział firmy z różnych branż, to świetna okazja by nawiązać kontakty biznesowe!

Aby się tam znaleźć wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (http://wlbh.pl/?page_id=1012) skanem na adres: rekrutacja@wlbh.pl

Liczba miejsc ograniczona!

W ramach Projektu dofinansowanego ze środków unijnych opłacamy Państwu nocleg w hotelu, wyżywienie, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu oraz parkingu.

Więcej informacji na stronie WWW: http://wlbh.pl/?page_id=1012

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
👉 numer telefonu: 603 929 766
👉 adres e-mail: rekrutacja@wlbh.pl
👉 Facebook: https://www.facebook.com/WLBH-326851764600678/

Nie czekaj, zgłoś firmę już dzisiaj!

UWAGA! Od 21 marca zmiany w aktach osobowych pracownika. Praca zdalna, badanie trzeźwości i testy na narkotyki [Kodeks pracy 2023 r.]

Nowa część E akt osobowych przeznaczona jest na informacje o dacie, godzinie i minucie badania trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność narkotyków. W części B należy umieścić dowód poinformowania pracownika, że może podlegać takiej kontroli. Zmian tych nie wprowadzają pracodawcy nie planujący kontrolować pracowników na obecność alkoholu i narkotyków.

Read More

Umowy terminowe – co zmieni najbliższa nowelizacja Kodeksu pracy w 2023

Umowy terminowe –  co zmieni najbliższa nowelizacja Kodeksu pracy w 2023

SZKOLENIE: Firmy zatrudniające od 10-49 osób
TERMIN: 30-31 marzec 2023 r.
MIEJSCE: Niebieski Art Hotel & SPA (https://niebieski.com.pl) ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków

Szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy z uwzględnieniem unijnej dyrektywy work-life balance wprowadzane od 2023 dla firm zatrudniających od 10-49 osób. W szkoleniu może uczestniczyć pracownik lub przedstawiciel firmy.

Firmy otrzymają:
👉 Gotowe wzory dokumentów wymagane przez zmiany w prawie: do zastosowania od zaraz
👉 Wiedzę o praktykach niedozwolonych w miejscu pracy (związanych ze zjawiskami dyskryminacji, mobbingu, molestowania itp.)
👉 Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej z dokumentami w wersji elektronicznej
👉 Certyfikat „Mała Firma Równych Szans” – potwierdzający wdrożenie w firmie nowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch wykwalifikowanych trenerów/ki posiadających/ce doświadczenie w pracy z małymi firmami.

* SZKOLENIE NIE JEST OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

Na szkoleniu jest od 10-20 firm z regionu z różnych branż: to świetna okazja by nawiązać kontakty biznesowe!

Aby się tam znaleźć wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (http://wlbh.pl/?page_id=1012) skanem na adres: rekrutacja@wlbh.pl

Liczba miejsc ograniczona!

W ramach Projektu dofinansowanego ze środków unijnych opłacamy Państwu nocleg w hotelu, wyżywienie, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.
Nie pokrywamy kosztów dojazdu oraz parkingu.

Więcej informacji na stronie WWW: http://wlbh.pl/?page_id=1012

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
👉 numer telefonu: 603 929 766
👉 adres e-mail: rekrutacja@wlbh.pl
👉 Facebook: https://www.facebook.com/WLBH-326851764600678/

Szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy z uwzględnieniem unijnej dyrektywy work-life balance wprowadzane od 2023 dla firm zatrudniających od 10-49 osób

Szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy z uwzględnieniem unijnej dyrektywy work-life balance wprowadzane od 2023 dla firm zatrudniających od 10-49 osób

GDZIE I KIEDY?

30-31 marzec 2023 r. – Niebieski Art Hotel & spa (https://niebieski.com.pl) 30-114 Kraków, ul. Flisacka 3.

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z małymi firmami.

W szkoleniu może uczestniczyć pracownik lub przedstawiciel firmy.

Firmy otrzymają:

👉 Gotowe wzory dokumentów wymagane przez zmiany w prawie: do zastosowania od zaraz
👉 Wiedzę o praktykach niedozwolonych w miejscu pracy (związanych ze zjawiskami dyskryminacji, mobbingu, molestowania itp.)
👉 Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej z dokumentami w wersji elektronicznej
👉 Certyfikat „Mała Firma Równych Szans” – potwierdzający wdrożenie w firmie nowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

* SZKOLENIE NIE JEST OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

Na szkoleniu jest od 10 – 20 firm z regionu z różnych branż: to świetna okazja by nawiązać kontakty biznesowe!

Aby się tam znaleźć wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (http://wlbh.pl/?page_id=1012) skanem na adres: rekrutacja@wlbh.pl

Liczba miejsc ograniczona!

W ramach Projektu dofinansowanego ze środków unijnych opłacamy Państwu nocleg w hotelu, wyżywienie, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu oraz parkingu.

Więcej informacji na stronie WWW: http://wlbh.pl/?page_id=1012

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

👉 numer telefonu: 603 929 766
👉 adres e-mail: rekrutacja@wlbh.pl
👉 Facebook: https://www.facebook.com/WLBH-326851764600678/

Tylko 21 dni rząd chce dać firmom na przygotowanie się do wielkich zmian w kodeksie pracy i zasiłkach

Jest druga, ostateczna wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrożyć dwie unijne dyrektywy – propracownicze i prorodzicielskie. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, projekt, który z początkiem sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ma wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia ustawy. Zdaniem prawników, to bardzo krótki termin.
Read More

Rewolucja w urlopach. Kto zyska, a kto straci na zmianach

33 dni wolne od pracy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego czy zakaz odmowy pracy zdalnej pracownikowi, który ma małe dziecko, to jedne z najważniejszych zmian w Kodeksie pracy. To, co cieszy rodziców, może martwić właścicieli małych firm. Dlaczego? — Kodeks zapewnia szereg instrumentów, które służą ochronie interesów kobiet w ciąży oraz pracujących rodziców, ale wiele przepisów jest iluzorycznych — o tym, kto zyska, a kto straci na nowelizacji przepisów prawa pracy?

Read More

Kodeks ma być bardziej propracowniczy i prorodzinny, ale pracodawcy zaniepokojeni

Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 i 34 tygodni do odpowiednio 41 i 43 tygodni oraz wprowadzenie urlopu dla rodziców dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu nawet do 67 tygodni – to tylko niektóre rozwiązania korzystne dla pracowników-rodziców. Pracodawcy doceniają te przywileje, ale nie kryją też obaw.

Read More

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia 2022 w kodeksie pracy

W sierpniu 2022 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy, w związku z nimi zmieni się  katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Pojawią się nowe obowiązki dla pracodawców, a wraz z nimi sankcje za ich naruszenie. Inspekcja pracy będzie mogła częściej nałożyć mandat na pracodawcę. Jakich nowych przepisów będą musieli przestrzegać pracodawcy?

Read More

Szacowanie wartości zamówienia – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej, w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Niniejsze rozeznanie ma na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem oraz określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia właściwego postępowania.

Opis planowanego zamówienia:

Zrealizowanie usługi polegającej na opracowaniu strategii skutecznego dotarcia do grupy docelowej tj. małych przedsiębiorstw z informacją o, wypracowanym w drodze projektu, narzędziu pn. podręcznik „Mała Firma Równych Szans”, po uprzednim dokonaniu analizy rekomendacji formatywnych zrealizowanych podczas pilotażu modelu WLBH oraz wytycznych formatywnych zmian do modelu WLBH po zrealizowaniu seminariów szkoleniowo – informacyjnych, a także uwzględniając potrzeby wskazane przez grupę docelową Projektu ze wskazaniem korzyści z zastosowania niniejszego narzędzi.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 326 godzin.

Proszę o podanie do dnia 28 lutego 2023 roku szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na formularzu szacowania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania:

  • pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@mcppn.pl,
  • osobiście lub pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21.

Załączniki:

Szacowanie wartości zamówienia – Rekomendacje Formatywne w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Niniejsze rozeznanie ma na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem oraz określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia właściwego postępowania.

Opis planowanego zamówienia:

Zrealizowanie usługi polegającej na przygotowaniu i opracowaniu wytycznych formatywnych zmian do modelu Work & Life Balance Hub po zrealizowanych seminariach szkoleniowo – informacyjnych dla min. 360 małych przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie całej Polski, w tym:

  1. Opracowanie i digitalizacja wyników ankiet po seminariach szkoleniowo – informacyjnych oraz
  2. Opracowanie raportu z rekomendacji po przeprowadzonych seminariach szkoleniowo- informacyjnych.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 02.05.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 306 godzin.

Proszę o podanie do dnia 28 lutego 2023 roku szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na formularzu szacowania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania:

  1. pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@mcppn.pl,
  2. osobiście lub pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21.

Załączniki: