Ankieta „Struktura organizacyjna i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w przeprowadzeniu diagnozy w małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 osób (na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu).

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat: „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej  firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”

Wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut. Równocześnie bardzo prosimy, aby dane, które będziecie Państwo wpisywać w ankietę obrazowały sytuację w Państwa firmie w miesiącu październik 2019.

Link do ankiety: https://struktzatrmsp.webankieta.pl/

*w przypadku gdy Państwa firma nie zatrudnia 10 – 49 pracowników, prosimy o przekazanie powyższej informacji do Państwa partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców, którzy posiadają taką liczbę zatrudnionych osób.

W oparciu o zebrane wyniki będziemy  mogli przygotować innowacyjne i gotowe do wdrożenia narzędzie wspierające równość w dostępie do zatrudnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Wszystkie Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają bezpłatnie, na wskazany adres e-mail zbiorcze wyniki z przeprowadzonej diagnozy na temat „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej  firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.”.

Realizacja ankiety odbywa się w oparciu o projekt „Work & Life Balance Hub”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Konkurs POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17

Lider Projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

Partnerzy Projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Nie dla dyskryminacji mężczyzn w pracy

Czy ma miejsce dyskryminacja mężczyzn w pracy? Z pewnością nie jest to powszechnie komentowany problem, jednak należy zwrócić uwagę, że takie przypadki pojawiały się w historii i mogą dziać się obecnie.

Czytaj więcej

Pandemia cofa pracujące matki o kilkadziesiąt lat wstecz

Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Francja – to tylko niektóre z krajów, które biją na alarm w związku z pogarszającą się sytuacją kobiet na rynku pracy. W obliczu koronawirusa to kobiety wzięły na siebie gros obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, edukacją zdalną osobami starszymi i rzecz jasna obowiązkami domowymi. Oznacza to dla nich nie tylko stres i zmęczenie, ale w wielu sytuacjach także pogarszającą się sytuację zawodową.

Czytaj więcej

Pracodawca ofiarą mobbingu

“Powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują wprost regulacji, która sankcjonowałaby mobbing skierowany przeciwko pracodawcy. W tym miejscu należy zadać pytanie, w jaki sposób pracodawca może być mobbingowany?
Otóż może się to przejawiać przy okazji codziennej komunikacji, wykonywanej pracy bądź naruszaniu wizerunku pracodawcy, np. poprzez ignorancję przełożonego podczas prowadzonych rozmów, notoryczne nieodbieranie służbowego telefonu lub poczty e-mail, spiskowanie, wyśmiewanie bądź szerzenie plotek w grupie współpracowników. Niniejsze zjawisko nazywane jest z ang. „staffingiem”, tzw. mobbing pionowy.”

Czytaj więcej

Dyskryminacja ze względu na płeć – obecna

Z dyskryminacją płciową możemy spotkać się zarówno wtedy gdy szukamy pracy jak i w trakcie trwania stosunku pracy. Chociaż dotyczyć może ona kobiet jak i mężczyzn, nie da się ukryć, że kobiety są bardziej na nią narażone.

Czytaj więcej

COVID-19 pogorszy sytuację kobiet. Są bardziej narażone na zakażenie, utratę pracy, przemoc domową

Sprzęt ochronny projektuje się z myślą o mężczyznach, specjalistyczne maski spadają lekarkom i pielęgniarkom z twarzy. Tymczasem kobiety stanowią ponad 80 proc. osób zatrudnionych w zawodach związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Bardziej uderzy w nie też kryzys: kobiety stanowią 65 proc. zatrudnionych w sektorach gospodarki dotkniętych hibernacją.

Czytaj więcej

Gdy osoba, której granice zostały naruszone, powie: “Poczułam się molestowana”, nikt nie może powiedzieć: “Nieprawda”

– Nie rozmawiamy przecież w pracy o swoich granicach. W praniu wychodzi, że mamy różne poczucie humoru, podejście do seksu, swojego ciała. To są sprawy intymne, jeżeli naruszymy tę sferę, będziemy posądzeni o dyskryminację. Dlatego twierdzę, że hiperpoprawność jest lepsza. Bezpieczniejsza – rozmowa z Joanną Piotrowską, prezeską i założycielką fundacji Feminoteka.

Czytaj więcej