Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy od wielu lat jest tematem obszernie opisywanym w obrębie nauk ekonomicznych. Najbardziej kompleksowe teorie poruszające ten problem zostały wypracowane przez szkołę neoklasyczną. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim teorie oparte na założeniu o rynkach doskonałych (teoria uprzedzeń osobistych Beckera oraz teoria kapitału ludzkiego Beckera, Mincera i Polachek’a) i teorie oparte na założeniu o rynkach niedoskonałych (teoria dyskryminacji statystycznej, teoria dyskryminacji monopsonistycznej i teoria segregacji zawodowej) (Altonji, Blank 1991: 3164-3191). Należy jednak zauważyć, że opisywanym w nich czynnikiem dyskryminacyjnym są na ogół jedynie stereotypy albo uprzedzenia pracodawców względem kobiet o mniejszej ich produktywności w stosunku do mężczyzn. W związku z tym neoklasycy uznają, że w długim okresie czasu dyskryminujący przedsiębiorcy powinni zostać wyparci z rynku na korzyść tych, którzy nie posiadają uprzedzeń względem kobiet (więcej na ten temat: Kuropatwa 2014: 54).

Read More

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego

Tworzenie efektywnego i przyjaznego środowiska pracy dla swoich podwładnych to priorytet. Tym samym na pracodawcy ciąży pewna pula obowiązków. Część z nich odnosi się do konieczności zapewnienia pracownikom równego traktowania w zakładzie pracy i podejmowania działań, dzięki którym wyeliminowany zostanie mobbing w pracy.

Read More

Jak rozpoznać mobbing? Rodzaje, fazy i taktyki mobbingu

Objawy mobbingu są jak dźwięki w starym domu. Można się ich z czasem nauczyć. Tak jak wiesz, która deska skrzypi, gdy na niej staniesz, tak samo dokładnie wiesz, kiedy szef wydrze na Ciebie mordę. Tylko po co latami się do tego przyzwyczajać, gdy można rozpoznawać nawet najwcześniejsze objawy?

Read More

Mobbing w pracy – jak go rozpoznać i gdzie szukać pomocy?

Badania z 2019 roku dowodzą, że aż 46% pracowników biurowych i fizycznych w Polsce padło ofiarą mobbingu w pracy. Te niepokojące dane oznaczają, że najprawdopodobniej pracujesz z kimś, kto doświadczył nękania. Dowiedz się, czym jest mobbing i gdzie możesz go zgłosić.

Read More

Dyskryminacja w pracy – jak ją rozpoznać i walczyć o swoje?

Mogłoby się wydawać, że dyskryminacja w pracy jest reliktem przeszłości. Żyjemy w otwartym społeczeństwie, które akceptuje wszystkich ludzi, prawda? Niestety nie do końca. Dyskryminowanie pracowników, to wciąż popularne zjawisko, z którym spotykamy się na każdym kroku. Gdzie to zgłosić? Czy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Read More

Work-life balance – definicja i przykłady wykorzystania metody w życiu codziennym!

Work-life balance niesie ze sobą ogromne korzyści! Zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ odpowiednia higiena pracy, odpoczynek, regularny posiłek, przerwy oraz rozmowy ze współpracownikami zapobiegają przed wypaleniem zawodowym, chorobą serca, nerwicą i innymi niebezpiecznymi dla nas dolegliwościami. Jak więc zachować odpowiednią równowagę? Sprawdź!

Read More

Kadra menadżerska może odpowiadać karnie za dopuszczenie do mobbingu

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, który wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Może wchodzić w rachubę także odpowiedzialność osób, które mobbingowi mają przeciwdziałać – wskazują eksperci z PwC Tytus Niewczyk i Filip Kilanowski.

Read More

Rodzina, ach rodzina! Jak wspierać pracowników w godzeniu ról życiowych?

Większość firm w Polsce zaczynała swoją przygodę z wellbeingiem od wspierania pracowników w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich. Z czasem działania w obszarze dobrostanu pracowników uległy większej demokratyzacji – firmy zauważyły, że młodzi pracownicy rzadziej zakładają rodziny i skoncentrowały się na świadczeniach, z których mogli skorzystać wszyscy, bez względu na swoją sytuację rodzinną.

Read More