Kobiety na rynku pracy – raport

Zacznijmy pozytywnie od internetowej informacji zacytowanej, że obecnie w organizacjach na polskim rynku zachodzi już więcej dobrych zmian, i to pozytywnych dla samych pracowników. Obecne dobre trendy prowadzącą do zrównania istniejących na rynku pracy zawodowych szans między kobietami a mężczyznami. Dalej niestety nie można jeszcze mówić o zjawisku równości. Jak wynika z poniżej cytowanego raportu firmy Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2021” już co druga specjalistka uznaje nasz polski rynek pracy za coraz bardziej przyjazny kobietom!

Read More

Tylko 21 dni rząd chce dać firmom na przygotowanie się do wielkich zmian w kodeksie pracy i zasiłkach

Jest druga, ostateczna wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrożyć dwie unijne dyrektywy – propracownicze i prorodzicielskie. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, projekt, który z początkiem sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ma wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia ustawy. Zdaniem prawników, to bardzo krótki termin.

Read More

Między równością a dyskryminacją

Dyskryminacja ze względu na płeć ma wiele odcieni. Wiele z nich bardzo łatwo się zamazuje, gdy posłużymy się suchymi statystykami pozbawionymi kontekstu. Czy polskie firmy starają się prowadzić równościową politykę w zatrudnieniu? Na co zwracają uwagę? Czy można mieć nadzieję, że takie rozwiązania staną się powszechne?

Read More

Młode pokolenie wchodzi na rynek pracy. Koniec z nadgodzinami, telefonami i mailami po pracy? Co na to firmy?

Polscy pracownicy chcą rozwijać się zawodowo, głównie ze względów osobistych i po to, żeby zwiększyć swoje szanse na lepsze wynagrodzenie. Jednak to najmłodsze pokolenie, wkraczające na rynek pracy ma nieco inną optykę. – To między innymi wynika z tego, że są to pokolenia, które nie doświadczyły trudności na rynku pracy – wyjaśnia nam ekspert. O co chodzi dokładnie?

Read More

6 przykładów, jak firmy wspierają work-life balance pracujących rodziców

Utrzymanie właściwego work-life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym a osobistym, jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o satysfakcji z pracy. Firmy doskonale o tym wiedzą, dlatego proponują swoim pracownikom coraz więcej udogodnień w tym zakresie. Zanim więc wybierzesz pracodawcę, z którym zwiążesz się na dłużej, sprawdź, na jakie bonusy możesz liczyć.

Read More

Jak wyrównywać szanse kobiet na polskim rynku pracy

Mimo że udział kobiet w rynku pracy przekracza 40 proc., to aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. członków zarządu zajmują mężczyźni. Takie wyniki przynosi analiza wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet na podstawie danych z KRS. To oznacza, że i tak już niewielki udział kobiet we władzach firm w 2021 r. jeszcze się zmniejszył.

Read More

Tąpnięcie na polskim rynku pracy spowodowane wojną

Od początku wojny w Ukrainie do naszego kraju przyjechało prawie 1,8 mln osób. To niemal tyle, ile w całym I półroczu 2021 r. wyniosła liczba przekroczeń granicy cudzoziemców wjeżdżających do Polski z Ukrainy (1,905 mln). Pracodawcy, mimo wcześniejszych deklaracji, nie są w stanie zatrudnić wszystkich przybywających do nas kobiet, które chcą lub będą chciały podjąć pracę. Wielu z nich wstrzymuje rekrutacje, inni nie rekrutują wcale, bo obserwują sytuację i czekają na jej rozwój.

Read More

Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

Mobbing to pojęcie bardzo złożone, o wielu aspektach. Zakres tego terminu różni się w zależności od tego, czy patrzymy na mobbing z perspektywy prawa czy perspektywy społecznej. Warto też wiedzieć czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz jakie roszczenia przysługują mobbingowanemu pracownikowi.

Read More