Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Read More

Michał Ryszkiewicz, Kamikaze: panowie na rodzicielskim mogą rozwiązać problem luki płacowej

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, musimy rozumieć ludzi, wiedzieć, co ma wpływ na ich decyzje konsumenckie, a w konsekwencji, jak budować komunikację, która trafi do konkretnej grupy docelowej, najlepiej w czuły punkt. Macierzyństwo i tacierzyństwo to wprost kopalnia tzw. insightów, czyli bardzo konkretnych sytuacji życiowych, które pozwalają wychwycić potrzebę, na którą odpowiadają marki – mówi Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji kreatywnej Kamikaze.

Read More

Jak motywować, by nie dyskryminować?

Wynagradzanie pracowników może prowadzić do dyskryminacji części z nich przy nieusprawiedliwionym, z punktu widzenia zasad prawa pracy, zbyt wysokim wynagradzaniu pozostałych. Może to doprowadzić do sporów sądowych i konieczności wypłacenia przez pracodawcę wysokich roszczeń pieniężnych.

Read More

Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Polska jest jednym z państw borykających się z problemem znacznej dysproporcji pomiędzy odsetkami kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo. Luka w zatrudnieniu ze względu na płeć przewyższa w naszym państwie średnią unijną, a wskaźnik aktywności zawodowej Polek od lat pozostaje jednym z niższych wśród obywatelek UE.

Read More